Om jag kunde tiga, likt natten gör,
Skulle jag tiga och le mot dig,
Men natten har tigit i tusentals år,
Så, som den tiger mot mig.
Och kunde jag viska, likt regnet gör,
Skulle jag viska, så till dig,
Men regnet har viskat i tusentals år,
Så som det viskar för mig.
Men hör jag kan sjunga, som staden gör,
Så vill jag sjunga, tyst för dig,
Ty staden kan gråta och staden kan le,
Men staden ska tystna med oss.
Natt i en stad  (1973) Lillebjørn Nilsen & Fred Åkerström
Back to Top